demisting-systems

Towing devices

آزمون قلاب بکسل

بر اساس استاندارد EU-1005، وسایل نقلیه موتوری باید به قلاب بکسل ویژه ای که در قسمت جلو و عقب آن ها نصب شده و قابلیت اتصال به یک قطعه اتصال دهنده مانند بکسل یا کابل بکسل را دارند، مجهز باشند. قلاب بکسل طراحی شده برای خودرو ها باید قابلیت کشیده شدن و فشرده شدن را به میزان نصف مقدار بیشترین بار مجاز فنی آن خودرو، دارا باشند.

بدین منظور این مرکز اقدام به طراحی و ساخت دستگاه کشش و فشار قلاب بکسل خودرو متناسب با الزامات استاندارد نموده است. شیوه و مکانیزم مهار خودرو طوری طراحی شده که باعث صدمه و آسیب به خودرو نشود و در عین حال توانایی آزمودن قلاب بکسل انواع خودروها در ابعاد مختلف و با بیشترین جرم مجاز فنی تا 7 تن را دارا باشد.بازگشت